Menu

วันชัย สอนศิริ

สว
15 พฤษภาคม 2019

รายงานตัว ส.ว. คึกคัก วันชัยบอกต่างตอบแทนถ้ามีความสามารถ เสรีชี้สภาใครสภามันอย่ามาบอกให้โหวตใคร

ตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ซึ่งเป็นวันที่สองที่เปิดให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเข้ามารายงานตัวเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. โดยยอดรวมสองวันมีผู้มารายงานตัวเป็น ส.ว. แล้วจำนวน 133 คน โดยแบ่งเป็นวันแรก 4 คน วันที่สอง 109 คน   สำหรับบรรยากาศในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักตลอดช่วงเช้า เนื่องจากมีคนดังคนเดิมที่เคยเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต...