×

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
26 มิถุนายน 2019

“รักษาชีวิต อย่าติดสุรา” นายกฯ มอบคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2562

กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทยงดเหล้าตลอด 3 เดือนเข้าพรรษา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถือเป็นจุดเริ่มต้น ลด ละ เลิกเหล้า รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว หลังเข้าพรรษาปีที่แล้วสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในภาพ...