×

“รักษาชีวิต อย่าติดสุรา” นายกฯ มอบคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2562

โดย THE STANDARD TEAM
26.06.2019
  • LOADING...
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทยงดเหล้าตลอด 3 เดือนเข้าพรรษา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถือเป็นจุดเริ่มต้น ลด ละ เลิกเหล้า รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว หลังเข้าพรรษาปีที่แล้วสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในภาพรวมของประเทศนับหมื่นล้านบาท 

       

วันนี้ (26 มิ.ย.) ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และ สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2562

      

นายแพทย์ศุภกิจกล่าวว่า จากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้ ‘วันเข้าพรรษาของทุกปี’ เป็น ‘วันงดดื่มสุราแห่งชาติ’ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิก ดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา และขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทำความดี ประพฤติดี ด้วยการงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยประชาชนทุกคนสามารถเริ่มลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลเข้าพรรษานี้ เพื่อนำไปสู่การลดเหล้าตลอดชีวิต

          

โดยปีนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2562 ว่า ‘รักษาชีวิต อย่าติดสุรา’ โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนคนไทย ซึ่งการติดสุรานั้นเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นของหลากหลายโรค เพราะการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ อาชญากรรม และความยากจน อันส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

 

ด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันควบคุมโรคของประชาชน ได้ดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ เพื่อลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพตามความรุนแรงของปัญหา สร้างความตระหนักถึงปัญหาการดื่มให้กับประชาชน รวมถึงเผยแพร่ความรู้ สร้างกระแส รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เรื่องโทษ พิษ ภัย ผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป กระตุ้นให้ประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

            

ด้าน สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า คนไทยเข้าร่วมการงดเหล้าเข้าพรรษาประมาณ 70-80% ของจำนวนนักดื่ม และประมาณ 30-40% สามารถงดเหล้าครบพรรษา ทำให้ประหยัดเงินในช่วง 3 เดือนไม่น้อยกว่า 3 หมื่นล้านบาท (ค่าเหล้าคนไทยปีละกว่า 3 แสนล้านบาท) แต่ที่สำคัญกว่าจำนวนเงินที่ประหยัดได้คือ เป็นการคืนความสุขไปสู่ครอบครัวไทยจำนวนมาก เพราะสามารถเปลี่ยนค่าเหล้าเป็นค่าอาหาร เปลี่ยนเวลาในวงเหล้าคืนให้ครอบครัว ทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกันทั้งครอบครัว หากสนใจร่วมกิจกรรม ลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา สามารถลงนามออนไลน์ได้ที่ www.stopdrink.com/sign

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories