×

วริทธิ์ธร สุขสบาย

19 มิถุนายน 2017

Mayday Mayday! กูรูผู้รักรถเมล์

วริทธิ์ธร สุขสบาย กูรูผู้หลงรถเมล์ไทยมาตั้งแต่จำความได้ เมื่อสบโอกาสเขาใช้ทักษะการออกแบบกราฟิกที่เขาถนัดมาช่วยแก้ปัญหาของระบบขนส่งสาธารณะไทยจนเกิดเป็นกลุ่ม Mayday ที่ให้ข้อมูลของระบบขนส่งสาธารณะให้ง่ายขึ้นด้วยอินโฟกราฟิก นอกจากนี้พวกเขายังพัฒนาต่อยอดด้วยการออกแบบป้ายรถเมล์จริงๆ และทดลองใช้แล้ว ณ ป้ายรถเมล์ที่แยกคอกวัวและอนุสาวรีย์ชัย เพื่อให้ท...
X
Close Advertising