×

วรวลัญช์ ทวีกาญจน์

28 เมษายน 2019

รองมิสทิฟฟานี่ ปี 2018 เตรียมร้องขอความเป็นธรรม หลังถูกโรงเรียนเลือกปฏิบัติไม่รับเป็นครู 2 พ.ค. นี้

จากกรณี น้องหนาม-วรวลัญช์ ทวีกาญจน์ รองอันดับ 2 เวทีนางงามข้ามเพศ มิสทิฟฟานี่ ยูนิเวอร์ส 2018 ซึ่งสำเร็จปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้ไปสมัครเป็นครูโรงเรียนในเครือคริสตจักรถึง 4 แห่ง แต่ถูกปฏิเสธเพราะเป็นครูข้ามเพศ   วันที่ 2 พฤษภาคมนี้ น้องหนามจะเดินทางไปยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมภายใต้กลไกการคุ้มครอง คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกป...