×

ร่างกฎหมาย

ร่าง พ.ร.บ.รับรองเพศฯ และ สมรสเท่าเทียม
6 พฤษภาคม 2024

6 พ.ค. วันสุดท้ายเปิดให้แสดงความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.รับรองเพศฯ ส่วน พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมฯ อยู่ในชั้น กมธ. วุฒิสภา ตั้งเป้าดันสู่วาระ 2-3 ก.ค. นี้

วันนี้ (6 พฤษภาคม) รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศ คำนำหน้านาม และการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ พ.ศ. .... โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน และจะสิ้นสุดในวันนี้ ...
พ.ร.บ.ถนน
17 เมษายน 2024

สุรเชษฐ์ขอนายกฯ แจงเหตุผลให้ชัด ปัดตกร่าง พ.ร.บ.ถนน ของก้าวไกลเพราะอะไร ชี้ต้องมีกฎหมายใหม่แก้โครงสร้าง

วันนี้ (17 เมษายน) ที่อาคารอนาคตใหม่ สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สส. แบบบัญชีรายชื่อ รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล แถลงข่าวจับตานโยบาย (Policy Watch) กรณีที่นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน ไม่รับรองร่าง ‘พ.ร.บ.ถนน’ ที่พรรคก้าวไกลได้ยื่นเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร และผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้ว   สุรเชษฐ์ระบุว่า แม้การไม่รับร...
ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม
12 มีนาคม 2024

เปิดรายละเอียดร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม หลังผ่านชั้นกรรมาธิการฯ

หลังสภารับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือที่รู้จักกันในนามของกฎหมายสมรสเท่าเทียมทั้ง 4 ฉบับ เมื่อ 21 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศสามารถสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย    ล่าสุดการพิจารณาในวาระ 2 รายมาตราในชั้นกรรมาธิการฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และคาดว่าจะเข้าสู่การพิจ...
29 กุมภาพันธ์ 2024

31 ร่างกฎหมายรอนายกฯ ลงนามรับรองก่อนเข้าสภา ปดิพัทธ์เผย มีร่างกฎหมายรอนานสุดกว่า 6 เดือนแล้ว

วันนี้ (29 กุมภาพันธ์) ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 แถลงข่าวให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะกฎหมายที่เป็นร่างเกี่ยวกับการเงินที่เสนอโดย สส. ว่าทำไมจึงยังไม่บรรจุในการพิจารณาของสภา ติดขัดอยู่ที่ขั้นตอนใด   สำหรับสถานะของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่อยู่ระหว่างรอนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้คำรับรองนั้นมีทั้งหมด 31...
28 กุมภาพันธ์ 2024

สภารับหลักการร่างกฎหมายชาติพันธุ์ 5 ฉบับรวด ส่งเสริมวิถีและสิทธิคนทุกกลุ่ม

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ.​ …. คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอและ ร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. ของศักดิ์ดา แสนมี่ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 12,888 คนเป็นผู้เสนอ ซึ่ง ครม. ขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ และได้ส่งคืนสภาเพื่อพิจารณา...
21 กุมภาพันธ์ 2024

เปิดคำอภิปรายร่าง พ.ร.บ.การรับรองเพศฯ ในวันที่ฝันยังไปไม่ถึงฝั่ง

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 19 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ที่มี พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรับรองเพศ คำนำหน้านาม และการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ พ.ศ. …. โดยมี ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แ...
ฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐ
13 กุมภาพันธ์ 2024

เพื่อไทย-ณัฐวุฒิเตรียมดันกฎหมายเปิดทางให้ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐต่อศาลเองได้ หาก ป.ป.ช. ไม่ชี้มูลความผิด

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์) แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย ชูศักดิ์ ศิรินิล สส. บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค, สรวงศ์ เทียนทอง สส. สระแก้ว เลขาธิการพรรค, ขัตติยา สวัสดิผล สส. บัญชีรายชื่อ และ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย ร่วมแถลงข่าวถึงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบั...
22 พฤศจิกายน 2023

1,251 วันที่กลุ่ม LGBTQIA+ เฝ้ารอ ธัญวัจน์ สส. ก้าวไกล รู้สึกยินดีมากที่รัฐบาลส่ง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม เข้าสภา 12 ธ.ค. นี้

วันนี้ (22 พฤศจิกายน) ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม) โดยจะมีการประชุม ครม. และมีมติส่งร่างกฎหมายให้สภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ว่า รู้สึกยินดีมาก หากย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ก็มีการเคลื่อนไหวของประ...
21 พฤศจิกายน 2023

พริษฐ์เรียกร้องนายกฯ รับรอง 14 ร่างกฎหมายที่เสนอโดยก้าวไกลให้ทันสมัยประชุมหน้า เปิดโอกาส สส.ถกแลกเปลี่ยน

วานนี้ (20 พฤศจิกายน) พริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคก้าวไกล แถลงข่าวถึงสถานะและความคืบหน้าของร่างกฎหมายที่ถูกเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดย สส. พรรคก้าวไกล    พริษฐ์ระบุว่า เป็นที่น่าเสียดายที่ในสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่หนึ่ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 สภายังไม่ได้พิจารณาหรือให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายหรือ พ.ร.บ.สักฉบับ แต่ สส. พรรคก้...
israel
25 กรกฎาคม 2023

รัฐสภาอิสราเอลลงมติผ่านร่างกฎหมายจำกัดอำนาจศาลสูงสุด แม้ประชาชนต่อต้านหนัก

สมาชิกรัฐสภาอิสราเอลซึ่งเป็นสภาเดี่ยว ลงมติผ่านหนึ่งในร่างกฎหมายสำคัญที่จะจำกัดอำนาจศาลสูงสุดอิสราเอล เมื่อวานนี้ (24 กรกฎาคม) ด้วยมติเห็นชอบ 64 ต่อ 0 เสียง จากทั้งหมด 120 เสียง หลังสมาชิกพรรคฝ่ายค้านบอยคอตไม่ร่วมลงมติร่างกฎหมายดังกล่าว ขณะที่ประชาชนจำนวนมากปักหลักชุมนุมคัดค้านร่างกฎหมายอยู่นอกสภา   ร่างกฎหมายฉบับนี้ เป็นหนึ่งในร่างกฎหมา...
X
Close Advertising