×

รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี

18 มิถุนายน 2024

ครม. เห็นชอบจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ-ทหาร และยกเว้นภาษีฯ เงินชดเชยถูกเลิกจ้าง

วันนี้ (18 มิถุนายน) รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ    โดยร่างระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นก...
สมรสเท่าเทียม
16 มิถุนายน 2024

นับถอยหลัง 18 มิ.ย. นี้ ความสำเร็จก้าวแรกกฎหมายสมรสเท่าเทียม นายกฯ เปิดสนามหน้าทำเนียบเลี้ยงฉลอง

วันนี้ (16 มิถุนายน) รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เวลา 17.00 น. ของวันอังคารที่ 18 มิถุนายนนี้ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะจัดงานเลี้ยงรับรองคณะรัฐมนตรี, เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ที่ให้ความสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ, ผู้ก่อตั้ง และคณะทำงานบางกอกไพรด์, หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม...
แลนด์บริดจ์
7 มิถุนายน 2024

รองโฆษกรัฐบาลเผย กระทรวงคมนาคมเตรียมนำข้อเสนอ กมธ.แลนด์บริดจ์ หารือ 10 หน่วยงานก่อนเสนอ ครม.

วันนี้ (7 มิถุนายน) รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการ แลนด์บริดจ์ ) ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงกา...
Nikkei Forum
24 พฤษภาคม 2024

นายกฯ ย้ำความร่วมมือเอเชียบนเวที Nikkei Forum ดึงความเจริญสู่ภูมิภาค เผยอยากเห็นอาเซียนมีเอกภาพ-ดึงเมียนมากลับสู่ประชาธิปไตย

วันนี้ (24 พฤษภาคม) เวลาประมาณ 09.40 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโตเกียว ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 2 ชั่วโมง) ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum Future of Asia ครั้งที่ 29 พร้อมกล่าวปาฐกถาภายใต้หัวข้อ ‘Asian Leadership in an Uncertain World’ (การเป็นผู้นำของเอเชียในบริบทโลกที่มีความผันผวน) ...
10 พฤษภาคม 2024

รัฐบาลขอประชาชนมั่นใจ หน่วยความมั่นคงพร้อมดูแล หลังมีเหตุโจมตีเมืองพญาตองซูของเมียนมาใกล้สังขละบุรี

วันนี้ (10 พฤษภาคม) รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยต่อกรณีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายใช้อาวุธหนักโจมตีเมืองพญาตองซูของเมียนมา ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และระหว่างเกิดเหตุมีผู้หลบหนีกว่า 100 คนข้ามชายแดนมาอาศัยอยู่ตามริมถนนพื้นที่บ้านพระเจดีย์สามองค์เป็นการชั่วคร...
เศรษฐา ครม. ไฟเขียว ช่วย ราคาพลังงาน
7 พฤษภาคม 2024

ครม. ไฟเขียว 3 มาตรการช่วยราคาพลังงาน ตรึงราคาดีเซล – LPG – ลดค่าไฟกลุ่มเปราะบาง

วันนี้ (7 พฤษภาคม) รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนตามที่กระทรวงพลังงานได้นำเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวตามอำนาจและหน้าที่ โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบี...
ร่าง พ.ร.บ.รับรองเพศฯ และ สมรสเท่าเทียม
6 พฤษภาคม 2024

6 พ.ค. วันสุดท้ายเปิดให้แสดงความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.รับรองเพศฯ ส่วน พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมฯ อยู่ในชั้น กมธ. วุฒิสภา ตั้งเป้าดันสู่วาระ 2-3 ก.ค. นี้

วันนี้ (6 พฤษภาคม) รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศ คำนำหน้านาม และการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ พ.ศ. .... โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน และจะสิ้นสุดในวันนี้ ...
2 พฤษภาคม 2024

สธ. ออก 4 กฎกระทรวงคุมเข้มส่งออก-นำเข้ายาเสพติดและการบรรจุสารระเหย ดูแลสุขภาพประชาชนให้ปราศจากอันตราย

วันนี้ (2 พฤษภาคม) รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ได้แก่ 1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวเพื่อส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามนำเข้า พ.ศ. .... 2. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาต...
30 เมษายน 2024

ดีเดย์ 1 พ.ค. นี้ ขึ้นเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ และขึ้นเงินบำนาญขั้นต่ำ

วันนี้ (30 เมษายน) รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (28 พฤศจิกายน 2566) อนุมัติปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที...
23 เมษายน 2024

ครม.​ เห็นชอบฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวรัสเซียอยู่ไทย 60​ วัน​ เริ่ม พ.ค.-ก.ค. นี้

วันนี้ (23 เมษายน) รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า​ ในปี 2566 มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางมาประเทศไทยมากกว่า 1.61 ล้านคน ซึ่งมากเป็นอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป และมากเป็นอันดับ 5 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางเข้าประเทศไทย    โดยประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวร...

X
Close Advertising