×

รัชดา ธนาดิเรก

11 กันยายน 2020

รัฐทุ่ม 1.9 พันล้านบาท ตั้งเป้าเป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ของอาเซียนในปี 2565

เมื่อวานนี้ (10 กันยายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการทำเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มที่ เพราะจะเป็นประโยชน์กับตัวเกษตรกรและผู้บริโภคในประเทศ รวมถึงเป็นสินค้าเกษตรที่มีโอกาสเติบโตในตลาดโลกอย่างมาก ซึ่งมีมูลค่าสูงถึงกว่าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตรา...
8 กันยายน 2020

ครม. อนุมัติร่าง พ.ร.บ. ออกเสียงประชามติ คู่ขนานกับการเสนอแก้รัฐธรรมนูญของสภาและภาคประชาชน

วันนี้ (8 กันยายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ ซึ่งเป็นการดำเนินการคู่ขนานกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาและที่ภาคประชาชนเสนอ    ทั้งนี้ มาตรา 256 (8) ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2...
‘จังหวัดชายแดนใต้อยู่ดีมีสุข’ รัฐบาลเคาะแผนงบประมาณพัฒนา ด่าน-ป่าชุมชน-พืชพลังงาน แก้ปัญหายากจน
22 สิงหาคม 2020

‘จังหวัดชายแดนใต้อยู่ดีมีสุข’ รัฐบาลเคาะแผนงบประมาณพัฒนา ด่าน-ป่าชุมชน-พืชพลังงาน แก้ปัญหายากจน

วันนี้ (22 สิงหาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการดำเนินการด้านการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่ามีความคืบหน้าไปมากในทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เป็นผู้กำกับและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการทุกหน่วยในพื้นที่อย่างต่...
4 สิงหาคม 2020

อนุมัติ 157 โครงการ ครอบคลุม 57 จังหวัด แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นจากโควิด-19 วงเงินกว่า 800 ล้านบาท

วันนี้ (4 สิงหาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. ได้เห็นชอบผลการพิจารณาโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด จำนวน 157 โครงการ วงเงินรวม 884.62 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามท้ายพระราชกำหนดการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดข...
4 สิงหาคม 2020

รองโฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ สั่งเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ร่วมเสนอนโยบายพัฒนาประเทศ และจะไปฟังด้วยตนเอง

วันนี้ (4 สิงหาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงต่างๆ จัดพื้นที่ให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงความคิดและนำเสนอสิ่งดีๆ เพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งได้มีกรอบไว้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จะครอบคลุมประเด็น เช่น การพั...
4 สิงหาคม 2020

ครม. เห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้โควิด-19 วงเงิน 48,000 ล้านบาท จากธนาคารพัฒนาเอเชีย

วันนี้ (4 สิงหาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ COVID-19 Active Response and Expenditure Support Program ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในนามรัฐบาลไทยจาก ADB วงเงิน 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เท่ากับ 48,000 ล้าน...
รัฐบาลยืนยัน ปรับ ครม. ไม่กระทบโครงการ EEC เผยรอลงนามสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมแหลมฉบังระยะ 3 เร็วๆ นี้
31 กรกฎาคม 2020

รัฐบาลยืนยัน ปรับ ครม. ไม่กระทบโครงการ EEC เผยรอลงนามสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมแหลมฉบังระยะ 3 เร็วๆ นี้

วันนี้ (31 กรกฎาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงประเด็นสืบเนื่องจากมีข้อกังวลว่า การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) อาจมีผลต่อความต่อเนื่องของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)    โดยระบุว่า การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสําคัญใน EEC มีความคืบหน้าไปมาก โดยมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เ...
14 กรกฎาคม 2020

ครม. อนุมัติปล่อยกู้แบบเงื่อนไขผ่อนปรน กว่า 1.4 พันล้านบาท ให้เมียนมาใช้ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

วันนี้ (14 กรกฎาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เมียนมา สำหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) โดยให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเ...
30 มิถุนายน 2020

กระทรวงพลังงานหวัง ครม. อนุมัติ 3 มาตรการช่วยเศรษฐกิจ

วันนี้ (30 มิถุนายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบมาตรการช่วยเศรษฐกิจ ‘พลังงานสร้างไทย’ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน    การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เช่น 1.1 การส่งเสร...
30 มิถุนายน 2020

ครม. เห็นชอบ ‘บริการขนส่งสินค้า-อาหาร สำหรับธุรกิจออนไลน์’ เป็นบริการควบคุม

วันนี้ (30 มิถุนายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2563 รวม 51 รายการ (46 สินค้า และ 5 บริการ) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งเป็นการทบทวนรายการสินค้าและบริการควบคุมที่ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 53 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ...

X
Close Advertising