×

ระบบการเมือง

23 สิงหาคม 2018

พลเมืองประเทศไหนเชื่อมั่นในนักการเมืองมากที่สุดในโลก

WEF สำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างของพลเมืองใน 137 ประเทศทั่วโลก ถึงความเชื่อมั่นในนักการเมืองของประเทศตนพบว่า ชาวสิงคโปร์เชื่อมั่นในนักการเมืองมากที่สุดในโลก ตามมาด้วยยูเออีและนิวซีแลนด์ โดย 10 อันดับแรกจากหัวตาราง ส่วนใหญ่เป็นประเทศจากทวีปยุโรป ในขณะที่ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาอยู่อันดับที่ 16 ตามมาด้วยสหราชอาณาจักร (อันดับที่ 17)  ...


X
Close Advertising