×

รฐา โกกิลานนท์

10 พฤศจิกายน 2017

เพลงพระราชนิพนธ์ ‘ชะตาชีวิต’ โดยแท็บบี้ AF และคุณพ่อ

     The Standard ขอเชิญทุกท่านร่วมระลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของในหลวง รัชกาลที่ 9 ผู้ได้รับขนานนามว่าคีตราชัน ในรายการพอดแคสต์ Multiple Eargasms ตอนพิเศษ ที่จะชวนเหล่าศิลปินมาร่วมเล่นบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ‘ชะตาชีวิต' เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 5 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช...