×

ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน

6 พฤศจิกายน 2018

ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนเต็มรูปแบบแล้วในหลายหน่วยงาน นายกฯ ขอประชาชนตรวจสอบก่อนไปติดต่อ

รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศสร้างความก้าวหน้าที่ถือเป็นมิติใหม่ของการบริการภาครัฐที่จะมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0   เพื่อเป็นการช่วยลดภาระแก่ประชาชน ทำให้ภาพลักษณ์ของภาคราชการมีความทันสมัย รัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานราชการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตั้งแต่เดือน ส.ค. 2561 และได้เชื่อมโยงข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบวันที่...
10 กันยายน 2018

กรมสรรพากรประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ขานรับ Thailand 4.0

กรมสรรพากร ออกประกาศเรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนตามนโยบาย Thailand 4.0   ประกาศดังกล่าวระบุว่าให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากร รวมถึงประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรื...
14 สิงหาคม 2018

ขีดเส้นสิ้นเดือนสิงหาคม เลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ติดต่อราชการ

วันนี้ (14 ส.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สั่งการในที่ประชุมถึงกรณีการอำนวยความสะดวกของประชาชนที่ติดต่อราชการ โดยกำหนดให้ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ ทุกหน่วยงานราชการและหน่วยงานในกำกับข...
30 เมษายน 2018

สิงหาคมนี้ เตรียมยกเลิกสำเนาบัตรประชาชนรองรับ Thailand 4.0

วันนี้ (30 เม.ย.) เวลา 9.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ในด้านต่างๆ     โดยเฉพาะการปฏิร...