×
398576

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

19 กันยายน 2020

ชมคลิป: สามจังหวัดชายแดนใต้คือที่แรกของการคุกคามโดยอำนาจรัฐ

สามจังหวัดชายแดนใต้คือที่แรกของการคุกคามโดยอำนาจรัฐ และกำลังกระจายไปทั่วประเทศ นี่คือเสียงคนรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซูฮัยมิน ลือแบซา นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สมาชิก สนท. ภาคใต้ ปราศรัยบนเวที 19 กันยายน ที่ท้องสนามหลวง...
PSU flash mop
31 สิงหาคม 2020

แฟลชม็อบ ม.สงขลานครินทร์ คึกคัก เจ้าหน้าที่เจรจาปลดป้ายที่อ้างว่าไม่เหมาะสม ก่อนผู้จัดยอมปลดตามคำขอ

วานนี้ (30 สิงหาคม) ที่บริเวณลาน Biz Mall สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เครือข่ายประชาธิปไตยในด้ามขวาน กำหนดจัดกิจกรรมเวทีประชาธิปไตยภายใต้ชื่องาน ‘คนใต้แต่ไม่อยู่ใต้ตีนเผด็จการ’ ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 15.00 น.   กระทั่งเวลา 18.00 น. ได้ร่วมกันชูสามนิ้ว และพิธีกรบนเวทีกล่าวว่า ‘ธงชาติและเพลงชาติไทย เป...
18 สิงหาคม 2020

อาจารย์ ม.อ. รับรางวัล Southeast Asia Women 2020 จากผลงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันนี้ (18 สิงหาคม) ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามันอย่างจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา ม.อ. ได้มีการจัดตั้งสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอา...
30 มีนาคม 2020

ม.อ. ปัตตานี เปิดหอพักกักตัว 57 นักศึกษาไทยที่กลับจากปากีสถาน พร้อมปฏิบัติตามมาตรฐานเคร่งครัด

วันนี้ (30 มีนาคม) รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ. ปัตตานี) เปิดเผยกรณีจังหวัดปัตตานีขอใช้หอพักของทางมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่กักตัวนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดปัตตานี ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน จำนวน 57 คน   ซึ่งนักศึกษาที่เดินทางกลับจากปากีสถานเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนจากศูนย์อ...
26 กุมภาพันธ์ 2020

ม.อ. ปัตตานี จัดแฟลชม็อบ มาเร็ว เคลมเร็ว ชูข้อเรียกร้องให้นายกฯ ลาออก เปิดทางตั้ง สสร. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์) เวลา 16.30 น. ที่ลานหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นักศึกษารวมตัวจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ม.อ. ปัตตานี มาเร็ว เคลมเร็ว และใช้แฮชแท็ก #มอออตานีขยี้รอบสอง เนื่องจากก่อนหน้านี้ที่ ม.อ. ปัตตานี มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้มาก่อนแล้ว   โดยในกิจกรรมมีทั้งนักศึกษา บุคลากร และประชาชนเข้าร่วม เร...