×

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

30 มีนาคม 2020

ม.อ. ปัตตานี เปิดหอพักกักตัว 57 นักศึกษาไทยที่กลับจากปากีสถาน พร้อมปฏิบัติตามมาตรฐานเคร่งครัด

วันนี้ (30 มีนาคม) รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ. ปัตตานี) เปิดเผยกรณีจังหวัดปัตตานีขอใช้หอพักของทางมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่กักตัวนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดปัตตานี ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน จำนวน 57 คน   ซึ่งนักศึกษาที่เดินทางกลับจากปากีสถานเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนจากศูนย์อ...
26 กุมภาพันธ์ 2020

ม.อ. ปัตตานี จัดแฟลชม็อบ มาเร็ว เคลมเร็ว ชูข้อเรียกร้องให้นายกฯ ลาออก เปิดทางตั้ง สสร. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์) เวลา 16.30 น. ที่ลานหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นักศึกษารวมตัวจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ม.อ. ปัตตานี มาเร็ว เคลมเร็ว และใช้แฮชแท็ก #มอออตานีขยี้รอบสอง เนื่องจากก่อนหน้านี้ที่ ม.อ. ปัตตานี มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้มาก่อนแล้ว   โดยในกิจกรรมมีทั้งนักศึกษา บุคลากร และประชาชนเข้าร่วม เร...