×

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Bangkok University creative technology
12 กรกฎาคม 2019

Creative + Technology วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิ่งนอนใจเมื่อไร คุณเสร็จแน่ [Advertorial]

ในยุคที่หลายคนกำลังวิตกกังวลราวกับโลกกำลังล่มสลายจากกระแส Digital Disruption ที่เทคโนโลยีใหม่ๆ หมุนโลกให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลายคนไม่อาจฝืนกระแสความเปลี่ยนแปลง ต้องเปลี่ยนแปลง ยุติบทบาทในสิ่งที่ทำมาตลอดลงไปอย่างน่าเสียดาย    คนที่เหลือต่างก็กำลังดิ้นรน พัฒนาตัวเองอย่างเร่งด่วนเพื่อปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้ว...
17 มกราคม 2018

อะไรคือทางออกของมหาวิทยาลัย เมื่อการศึกษาล้าสมัยไม่ตอบโจทย์อาชีพยุคใหม่ [Advertorial]

ในขณะที่โลกกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทุกวัน มีนักศึกษาก้าวเท้าเข้าสู่ระบบการศึกษามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ตัวเลขนักศึกษาที่จบแล้วไม่มีงานทำก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงและมีนัยยะสำคัญ   จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปว่างงาน 253,000 คน ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีท...