×

ม.กรุงเทพ พบนักศึกษาเข้าข่ายสัมผัสไวรัสโคโรนา 2019 สั่งหยุดการเรียนถึง 27 มีนาคม

โดย THE STANDARD TEAM
14.03.2020
  • LOADING...

เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ 14/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ความว่า 

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ตรวจพบว่ามีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจมีการสัมผัสกับไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกรมควบคุมโรคได้รับนักศึกษาคนดังกล่าวไว้เพื่อดูแลและติดตามอาการตามขั้นตอนทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอผลตรวจยืนยัน

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงจำเป็นต้องระงับการเรียนการสอนที่จัดสอนในทั้งสองวิทยาเขต ตั้งแต่วันที่ 14-27 มีนาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่ต่างๆ รถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ในทุกพื้นที่ ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสำคัญ 

 

ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ 13/2563 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้มีคำสั่งให้นักศึกษาและบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับนักศึกษาคนดังกล่าวให้เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยทางการแพทย์ พร้อมทั้งกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-27 มีนาคม 2563

 

สำหรับบุคลากรที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับนักศึกษาคนดังกล่าว ให้มาปฏิบัติงานตามปกติโดยติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

 

ภาพ: Bangkok University / Facebook 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising