×

มด คันหุ้น

มด คันหุ้น
24 มีนาคม 2022

ก.ล.ต. กล่าวโทษ ‘มด คันหุ้น’ ฐานสร้างข่าวเท็จปั่นราคา 12 หุ้นผ่าน LINE OpenChat

ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลผู้ใช้นามแฝงชื่อ ‘มด คันหุ้น’ รวมถึงบุคคลที่เผยแพร่ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน LINE OpenChat ได้แก่ กลุ่ม ‘คันหุ้น’ และกลุ่ม ‘เทรดหุ้นโชว์’ กรณีเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน 12 แห่ง โดยอาจทำให้มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั...

Close Advertising