×

ภาษีที่ดิน

13 มีนาคม 2019

ประกาศแล้ว เก็บภาษีที่ดินฯ มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. ปีหน้า ปล่อยที่ทิ้งร้างเกิน 3 ปี เก็บเพิ่ม และจะเพิ่มขึ้นทุก 3 ปี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศให้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งก็คือวันนี้ (13 มี.ค.) เว้นแต่การจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ. นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป   สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี...
20 พฤศจิกายน 2018

คลาวเดีย จักรพันธ์ุ – THE STANDARD Daily 19 พฤศจิกายน 2561

THE STANDARD Daily ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00 น.    คุยสด เปิดเส้นทางชีวิต ‘คลาวเดีย จักรพันธ์ุ’ นางแบบและนักแสดงสาวมากความสามารถ ผู้อยู่ในวงการบันเทิงไทยมากว่า 27 ปี กับการหวนกลับมาสู่วงการบันเทิงอีกครั้ง พร้อมประเด็นข่าวน่าสนใจประจำวันนี้ ย้อนรอยภาษีที่ดิน 25 ปี 12 รัฐบาล สู่ก้าว...

Close Advertising