×

ภาณุมาศ สุขอัมพร

เปิดปีการศึกษาใหม่ 2567 โรงเรียนสังกัด กทม. มีครูสอนเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา-ร่างกาย ครบทั้ง 437 แห่ง
27 มีนาคม 2024

เปิดปีการศึกษาใหม่ 2567 โรงเรียนสังกัด กทม. มีครูสอนเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา-ร่างกาย ครบทั้ง 437 แห่ง

วันนี้ (27 มีนาคม) ภาณุมาศ สุขอัมพร พร้อมด้วย วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงความพร้อมของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จะมีครูการศึกษาพิเศษในการจัดการศึกษาแบบ ‘เรียนรวม’ สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ครบทั้ง 437 โรงเรียนในภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567   ภาณุมาศกล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกของ กทม. ที่จ...
กลุ่มคนผู้พิการ
6 ธันวาคม 2023

กทม. พากลุ่มคนพิการ 44 จังหวัด เที่ยววัด วังในพระนคร ทดสอบระบบเดินทาง Universal Design เพื่อเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

วันนี้ (6 ธันวาคม) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะท่องเที่ยวกลุ่ม Access for All จาก 44 จังหวัด    ซึ่งมาร่วมเฉลิมฉลองวันคนพิการสากลซึ่งตรงกับวันที่ 3 ธัน...
4 ธันวาคม 2023

ชมคลิป: ‘เมืองต้องไม่ตอกย้ำความพิการ’ นโยบายชัชชาติที่ไม่ใช้ความสงสารนำ | THE STANDARD

วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น ‘วันคนพิการสากล’ เพื่อย้อนรำลึกถึงวันนี้เมื่อปี 2525 ที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการครั้งแรก โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิของคนพิการ   THE STANDARD ร่วมพูดคุยกับกลุ่มคนพิการที่ต้องใช้ชีวิตในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ว่า...

Close Advertising