×

พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ

28 พฤษภาคม 2019

มติ ครม. เคาะร่างกฎกระทรวงผลิต นำเข้า และส่งออกกัญชาฯ กำหนด 7 เงื่อนไขขออนุญาต

วันนี้ (28 พ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พลตรี อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ   โดยมีสาระสำคัญคือการกำหนด...
19 มีนาคม 2019

ป.ป.ส. เตือน โพสต์ซื้อ-ขาย ‘กัญชาและยาเสพติดทุกชนิด’ ลงโซเชียล เข้าข่ายผิดกฎหมาย

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ออกโรงเตือนเรื่องการโพสต์ซื้อ-ขาย ‘กัญชา’ หรือยาเสพติดทุกชนิด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีการต่างๆ ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย อาจต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   วันนี้ (19 มี.ค.) นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเส...
27 กุมภาพันธ์ 2019

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ ประกาศนิรโทษกัญชา แจ้งครอบครองเริ่ม 27 ก.พ. นี้ .

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงนามโดย น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองจาก พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ เกี่ยวกับการนิรโทษครอบครองกัญชาใน 3 กลุ่ม 3 ฉบับ โดยมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ที่ครอบครองกัญชาทั้ง 3 กลุ่ม...
25 ธันวาคม 2018

ที่ประชุม สนช. ผ่านร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ เปิดโอกาสนำกัญชา-กระท่อม ศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แล้ว

วันนี้ (25 ธ.ค.) ที่อาคารรัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. นัดพิเศษ โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ… ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว   นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ชี้แจงว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร...