×

พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ

5 สิงหาคม 2020

ครม. ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติด ฉบับใหม่ ปลดล็อกกัญชา ให้ผู้ป่วย-แพทย์แผนไทย-เกษตรกร ผลิตเพื่อรักษาโรคได้

เมื่อวานนี้ (4 สิงหาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับเดิมที่ใช้เมื่อปี 2562 ฉบับใหม่ที่แก้ไขนี้มีสาระสำคัญคือ กำหนดให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประ...
4 สิงหาคม 2020

อนุทิน เตรียมเสนอแก้กฎหมายยาเสพติดเข้า ครม. คลายล็อกกัญชา ให้ผู้ป่วย-ประชาชน-เอกชน ปลูกได้

วันนี้ (4 สิงหาคม) อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ ถึงวาระที่จะต้องมีการหารือว่า ในฐานะที่ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีประเด็นสำคัญที่จะให้ ครม. ต้องพิจารณา คือเรื่องการแก้ไขกฎหมายยาเสพติด เพื่อคลายล็อกการเข้าถึงกัญชา ทั้งการให้ผู้ป่วยสามารถปลูกเป็นยาได้ ส่วนภา...
3 สิงหาคม 2020

สธ. เสนอ ครม. แก้ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ให้ประชาชนปลูกกัญชาใช้รักษาอาการป่วย-ขายได้

วันนี้ (3 สิงหาคม) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยนโยบายเร่งด่วนข้อ 4 ให้ความสำคัญในการต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านเพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมถึงศึกษาวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อเพ...
4 มีนาคม 2020

ใกล้สำเร็จ! ปลดล็อกกระท่อมพ้นยาเสพติด อยู่ในขั้นตอนแก้กฎหมาย ให้ ป.ป.ส. กำหนดพื้นที่อนุญาตครอบครอง

วันนี้ (4 มีนาคม) สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยความคืบหน้าการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ว่าขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการแก้กฎหมายพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งมีทั้งหมด 12 ขั้นตอน และอยู่ในระหว่างขั้นตอนที่ 9 คือส่งสำนักงานกฤษฎีกาเพื่อตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ .. พ.ศ. .... ...
28 พฤษภาคม 2019

มติ ครม. เคาะร่างกฎกระทรวงผลิต นำเข้า และส่งออกกัญชาฯ กำหนด 7 เงื่อนไขขออนุญาต

วันนี้ (28 พ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พลตรี อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ   โดยมีสาระสำคัญคือการกำหนด...
19 มีนาคม 2019

ป.ป.ส. เตือน โพสต์ซื้อ-ขาย ‘กัญชาและยาเสพติดทุกชนิด’ ลงโซเชียล เข้าข่ายผิดกฎหมาย

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ออกโรงเตือนเรื่องการโพสต์ซื้อ-ขาย ‘กัญชา’ หรือยาเสพติดทุกชนิด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีการต่างๆ ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย อาจต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   วันนี้ (19 มี.ค.) นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเส...
27 กุมภาพันธ์ 2019

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ ประกาศนิรโทษกัญชา แจ้งครอบครองเริ่ม 27 ก.พ. นี้ .

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงนามโดย น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองจาก พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ เกี่ยวกับการนิรโทษครอบครองกัญชาใน 3 กลุ่ม 3 ฉบับ โดยมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ที่ครอบครองกัญชาทั้ง 3 กลุ่ม...
25 ธันวาคม 2018

ที่ประชุม สนช. ผ่านร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ เปิดโอกาสนำกัญชา-กระท่อม ศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แล้ว

วันนี้ (25 ธ.ค.) ที่อาคารรัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. นัดพิเศษ โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ… ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว   นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ชี้แจงว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร...