×

อนุทิน เตรียมเสนอแก้กฎหมายยาเสพติดเข้า ครม. คลายล็อกกัญชา ให้ผู้ป่วย-ประชาชน-เอกชน ปลูกได้

โดย THE STANDARD TEAM
04.08.2020
  • LOADING...

วันนี้ (4 สิงหาคม) อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ ถึงวาระที่จะต้องมีการหารือว่า ในฐานะที่ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีประเด็นสำคัญที่จะให้ ครม. ต้องพิจารณา คือเรื่องการแก้ไขกฎหมายยาเสพติด เพื่อคลายล็อกการเข้าถึงกัญชา ทั้งการให้ผู้ป่วยสามารถปลูกเป็นยาได้ ส่วนภาคเอกชน สถานพยาบาลที่จะขอปลูกเป็นยาก็ต้องปลูกได้ 

 

ขณะที่ภาคประชาชน เมื่อมีการทำสัญญารับซื้อแล้ว ก็สมควรมีสิทธิ์ปลูกเช่นกัน เป็นหลักการที่วางไว้ ซึ่งต้องให้ประโยชน์กับทุกภาคส่วนทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจและการแพทย์

 

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มุ่งเน้นหลักการสำคัญ 3 ประการคือ 

 

  1. เพิ่มการเข้าถึงการรักษาให้ผู้ป่วยได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพ สามารถขออนุญาตปลูกและใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคของตนเองได้ 

 

  1. ต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์ในท้องถิ่นให้แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน สามารถขออนุญาตปลูกกัญชา เพื่อใช้ในการปรุงยาเพื่อให้ผู้ป่วยของตนได้ 

 

  1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมยาของประเทศ ให้เกษตรกรสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาภายใต้ความร่วมมือกับผู้ผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร อีกทั้งผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสามารถผลิตยากัญชาและส่งออกได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงทางยาของประเทศ ไม่ต้องนำเข้ายากัญชาจากต่างประเทศ และประหยัดงบประมาณ ในการนำยาโดยใช้ยากัญชาทดแทน หรือใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ 

 

โดยนี่อาจจะเป็นอีกก้าวสำคัญที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ผู้นำการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาไทยบรรลุตามนโยบายของรัฐบาล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนไทยและประเทศชาติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories