×

พ.ร.บ.ประชามติ

ก้าวไกล ยื่นญัตติด่วน
4 กรกฎาคม 2024

ก้าวไกลยื่นญัตติด่วน ขอสภาให้ ครม. ทบทวนคำถามประชามติ ย้ำคำถามที่เปิดกว้างจะเพิ่มโอกาสจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่

วันนี้ (4 กรกฎาคม) ที่รัฐสภา พริษฐ์ วัชรสินธุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล ยื่นญัตติด่วนต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอให้รัฐสภาเห็นชอบการทำประชามติเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ด้วยคำถามที่ว่า “ท่านเห็นชอบหรือไม่ ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต...
3 กรกฎาคม 2024

ปิยบุตรกลับเข้าสภา ร่วมประชุม กมธ. แก้กฎหมายประชามติ

วันนี้ (3 กรกฎาคม) ที่อาคารรัฐสภา ในการประชุมนัดแรกของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เดินทางมาที่อาคารรัฐสภาเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน เพื่อเข้าประชุมในฐานะกรรมาธิการสัดส่วนพรรคก้าวไกล   โดยปิยบุตรเปิดเผยว่า ตอบรับการมาเป็นกรรมาธิการครั้งนี้ ที่ พริษ...
ขัตติยา สวัสดิผล
18 มิถุนายน 2024

ขัตติยาหนุนแก้ พ.ร.บ.ประชามติ เปิดทาง ‘รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน’ พาประเทศหลุดพ้นมลทินคณะรัฐประหาร

วันนี้ (18 มิถุนายน) ขัตติยา สวัสดิผล สส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อภิปรายในการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …. ว่า ในระบอบประชาธิปไตยเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์ เพราะประชาชนคือเจ้าของอำนาจที่แท้จริง ดังนั้นในฐานะพรรคการเมืองและผู้แทนราษฎร มีหน้าที่แปรเสียงเรียกร้องของประชาชนให้ปฏิบัติได้จริงผ่านกระบวนการทางการ...
18 มิถุนายน 2024

ร่างแก้ไข พ.ร.บ.ประชามติ ของ 3 พรรคการเมือง ต่างกันอย่างไรในประเด็น Double Majority

วันนี้ (18 มิถุนายน) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 สมัยวิสามัญ เป็นพิเศษ วาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ที่มีผู้เสนอมา 4 ฉบับ ประกอบด้วยฉบับของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และฉบับของพรรคการเมืองคือ พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล และพรรคภูมิใจไทย   เพื่อไทยมุ่งแก้ปมเสียงข้างมาก 2 ชั้น   ชูศักดิ์ ศิรินิล สส. แบบบัญชีรายช...
17 มิถุนายน 2024

สภาเตรียมถก 4 ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ พรุ่งนี้ ด้านนิกรมั่นใจผ่านฉลุย เหตุเป็นร่าง พ.ร.บ. ที่ประกอบจากทุกฝ่าย

วันนี้ (17 มิถุนายน) ที่รัฐสภา นิกร จำนง โฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กล่าวถึงความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียง ประชามติ ว่าวันนี้เข้ามาชี้แจงกับวิปฝ่ายค้าน โดยร่าง พ.ร.บ. ของคณะรัฐมนตรีเป็นร่าง พ.ร.บ. ที่มาจากทุกฝ...
11 มิถุนายน 2024

เปิดสภาวิสามัญวันแรก 18 มิ.ย. ถกกฎหมายประชามติก่อน ต่อด้วยร่างงบปี 68 หวังได้ สว. ชุดใหม่ตามไทม์ไลน์

วันนี้ (11 มิถุนายน) วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยวิสามัญ ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายนนี้ว่า ในวันที่ 18 มิถุนายน ได้ตกลงกันแล้วว่าจะนำร่าง พ.ร.บ.ประชามติ เข้าสู่ที่ประชุมให้สภาได้พิจารณาให้แล้วเสร็จ โดยเช...
พ.ร.บ.ประชามติ
23 พฤษภาคม 2024

นิกรเผย รัฐบาลยกร่าง พ.ร.บ.ประชามติ แล้ว เชื่อฝ่ายค้านและรัฐบาลเห็นชอบ เสนอเข้าสภา 18 มิ.ย. นี้

วันนี้ (23 พฤษภาคม) ที่อาคารรัฐสภา นิกร จำนง โฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำ ประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 แถลงข่าว สืบเนื่องจากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 เมษายน ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ...
เพื่อไทย-ก้าวไกล
2 พฤษภาคม 2024

เพื่อไทย-ก้าวไกล เห็นพ้อง ควรเร่งเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ แก้ไข พ.ร.บ.ประชามติ โดยเร็ว เหตุมติ ครม. ให้นับหนึ่งต่อเมื่อแก้กฎหมายเสร็จ

‘ชูศักดิ์-พริษฐ์’ เสนอเปิดประชุมสภาวิสามัญ ถกแก้กฎหมายประชามติโดยเร็ว คาด 6 เดือนหน้าทำประชามติครั้งแรก ตรงกับเลือกตั้ง อบจ. หรือไม่ เป็นเรื่องของรัฐบาล    วันนี้ (2 พฤษภาคม) ที่ทำเนียบรัฐบาล ชูศักดิ์ ศิรินิล สส. แบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย พริษฐ์ วัชรสินธุ สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เปิดเผยหลังเข้าประชุมร่...
พริษฐ์ วัชรสินธุ
17 พฤศจิกายน 2023

ก้าวไกลร่วมด้วยหากต้องแก้กฎหมายประชามติ ปลดล็อกเกณฑ์เสียงข้างมาก 2 ชั้น ป้องกันประชามติแก้รัฐธรรมนูญถูกคว่ำ

วันนี้ (17 ธันวาคม) พริษฐ์ วัชรสินธุ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงข้อกังวลของหลายฝ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขใน พ.ร.บ.ประชามติฯ ว่า ทั้งรัฐบาล ฝ่ายค้าน และภาคส่วนอื่นๆ มีข้อห่วงใยเกี่ยวกับกฎหมายประชามติที่ต้องใช้เกณฑ์เสียงข้างมาก 2 ชั้น หรือ Double Maj...
เดินหน้าประชุมร่วมรัฐสภา แม้ ส.ส. บางส่วนไม่เข้าร่วม เหตุสัมผัสผู้เสี่ยงติดโควิด-19 ฝ่ายค้านยืนยันดันร่าง พ.ร.บ. ประชามติ
7 เมษายน 2021

เดินหน้าประชุมร่วมรัฐสภา แม้ ส.ส. บางส่วนไม่เข้าร่วม เหตุสัมผัสผู้เสี่ยงติดโควิด-19 ฝ่ายค้านยืนยันดันร่าง พ.ร.บ. ประชามติ

วันนี้ (7 เมษายน) ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา ได้เปิดประชุมร่วมกันของรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติแล้ว โดยยังคงเดินหน้าตามระเบียบวาระตามปกติ   ขณะที่วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคภูมิใจไทย เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจากมีความเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็...


X
Close Advertising