×

พ.ร.บ. งบประมาณ

21 มิถุนายน 2024

8 ชั่วโมงของการอภิปรายงบปี 68 วันสุดท้าย ฝ่ายค้านรุมจัดหนักงบกระจายอำนาจ-งบเกษตร

วันนี้ (21 มิถุนายน) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท ในวาระแรกวันสุดท้าย   การพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 2568 ตลอด 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลร่วมกันอภิปรายตั้งข้อสังเกตเน้นไปที่ 4 หน่วยงาน ได้แก่...
กระทรวงเกษตร
21 มิถุนายน 2024

ธรรมนัส-อรรถกร เผย กระทรวงเกษตรฯ ได้งบไม่พอ แต่ยืนยัน จะเพิ่มรายได้เกษตร 3 เท่าในปี 2570

วันนี้ (21 มิถุนายน) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) วาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระแรก เป็นวันที่ 3 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ในช่วงหนึ่ง ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย อรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลุกขึ้นชี้แจง...
20 มิถุนายน 2024

สมศักดิ์โชว์ 5 นโยบายเร่งรัด ยอมรับ สธ. ได้งบ 68 น้อยและไม่เพียงพอ แต่ต้องบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วันนี้ (20 มิถุนายน) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ​ ที่มี ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณา​ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวันที่ 2   สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรี...
จิราพร พูดถึง Soft Power
19 มิถุนายน 2024

จิราพรชี้ อย่ามอง Soft Power มิติเดียว เผยรัฐบาลพัฒนาคนควบคู่กับอุตสาหกรรม

วันนี้ (19 มิถุนายน) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) วาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นวันแรก จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ใช้สิทธิชี้แจงต่อที่ประชุมในกรณีที่ฝ่ายค้านพาดพิงงบประมาณดำเนินนโยบาย Soft Power (ซอฟต์พาวเวอร์)   จิราพรระบุถึงคำนิยามหรือค...
19 มิถุนายน 2024

‘เรือธง’ หรือ ‘เป้านิ่ง’ ใน งบประมาณ 2568 ฝ่ายค้านรุมเร้า ดิจิทัลวอลเล็ต

ความสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คือ เป็นครั้งแรกของการจัดทำงบประมาณหลังรัฐบาลเศรษฐามีอำนาจเต็มและบริหารประเทศมาแล้วเกือบ 1 ปี ต่างจากงบประมาณปี 2567 ที่เป็นการปรับแก้จากการจัดสรรงบโดยรัฐบาลประยุทธ์   อย่างไรก็ตาม ภาพรวมวันแรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณปี 2568 วาระที่ ...
19 มิถุนายน 2024

ณัฏฐ์ชนนปลอบอนุทิน อย่าเสียใจ มหาดไทยโดนตัดงบ เงินหาย 5 หมื่นล้าน เชื่อนายกฯ ไม่ใจดำ

วันนี้ (19 มิถุนายน) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) วาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นวันแรก ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคภูมิใจไทย อภิปรายว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เสนอโดยสำนักงบประมาณ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หากไม่ผ่านการพิจารณาของสภา ใครจะรับผิดชอ...
19 มิถุนายน 2024

41 ชั่วโมง อภิปรายงบ 68 ต้องรู้อะไรบ้าง

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยวิสามัญ) มีกำหนดพิจารณาเรื่องด่วน ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 3.7 ล้านล้านบาท งบประมาณแบบขาดดุล เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 272,700 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน   รวม 41 ชั่วโมง แบ่งเป็นเวลาของประธานในที่ประชุม 1 ชั่วโ...
19 มิถุนายน 2024

เปิดคำแถลงนายกฯ งบ 68 ย้ำปลายปีดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทถึงมือคนไทย 50 ล้านคนแน่นอน

วันนี้ (19 มิถุนายน) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ​ เพื่อพิจารณา​ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้แถลงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงิน 3.752 ล้านล้านบาท โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  ...
11 มิถุนายน 2024

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท

วันนี้ (11 มิถุนายน 2567) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป   โดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติกำหนดให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,752,700 ล้านบาท โดยจำแนกตามประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ ...
11 มิถุนายน 2024

เปิดสภาวิสามัญวันแรก 18 มิ.ย. ถกกฎหมายประชามติก่อน ต่อด้วยร่างงบปี 68 หวังได้ สว. ชุดใหม่ตามไทม์ไลน์

วันนี้ (11 มิถุนายน) วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยวิสามัญ ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายนนี้ว่า ในวันที่ 18 มิถุนายน ได้ตกลงกันแล้วว่าจะนำร่าง พ.ร.บ.ประชามติ เข้าสู่ที่ประชุมให้สภาได้พิจารณาให้แล้วเสร็จ โดยเช...


X
Close Advertising