×

พิทักษ์เดช เดชเดโช

พ.ร.บ.ราชทัณฑ์
22 กุมภาพันธ์ 2024

20 สส. ประชาธิปัตย์ เข้าชื่อขอแก้ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ เหตุลดวันต้องโทษ-พักโทษไม่เป็นสากล

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์) ที่รัฐสภา พิทักษ์เดช เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวถึงการเข้าชื่อ สส. พรรคประชาธิปัตย์ 20 รายชื่อ เพื่อยื่นขอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560    พิทักษ์เดชกล่าวว่า ไม่ได้มีความขัดแย้งกับใคร แต่เมื่อกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นปลายทางของกระบวนการยุติธรรม ใช...
5 มกราคม 2024

ประท้วงวุ่น สุณัฐชา สส. ปชป. อภิปรายงบฯ 67 แตะนายกฯ-ทักษิณ บอกเศรษฐาสืบทอดดีเอ็นเอ ทรท. จัดงบทอดทิ้งคนใต้

วันนี้ (5 มกราคม) ที่รัฐสภา ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท วาระแรก วันที่ 3    สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายถึงการจัดงบให้กับพื้นที่ภาคใต้ในสัดส่วนที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นว่าเป็นการจัดสรรอย่างไม่เป็นธรรมกับคนภาคใต้ ตนไม่แน่ใจว่านายกรัฐมนต...

X
Close Advertising