×

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

พิธีราชาภิเษกสมรสรัชกาลที่ 9
28 เมษายน 2022

28 เมษายน 2493 – พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสรัชกาลที่ 9

ย้อนกลับไปเมื่อ 72 ปีที่แล้ว นับเป็นปีมหามงคลยิ่งของพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493 นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย   ณ สถานที่ประกอบพระรา...
28 เมษายน 2020

28 เมษายน 2493 – พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในรัชกาลที่ 9 ณ วังสระปทุม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ณ วังสระปทุม นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย   การพบกันครั้งแรกของทั้งสองพระองค์เกิดขึ้น ณ ฟงแตนโบล ชานกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2491 หม่อมราชวงศ์สิริกิติ...
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
10 พฤษภาคม 2019

สถานทูตไทยโพสต์คำแปล หลังพิธีกรรายการเยอรมันและผู้บริหารสถานี กล่าวขอโทษกรณีแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

หลังจากพิธีกรรายการโทรทัศน์ของเยอรมนีได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ขณะรายงานข่าวการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของไทย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา ล่าสุดเฟซบุ๊กของทางสถานี SAT.1 ได้ออกอากาศขอโทษ และแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ผู้บริหารสถานียังมีหนังสือถึงเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน แสดงความเสียใจ และขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อช่วง...
ราชาภิเษกสมรส
2 พฤษภาคม 2019

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีสุทิดา

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีสุทิดา   วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562   ขอบคุณคลิปจากสำนักข่าวไทย...
พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
1 พฤษภาคม 2019

ชมภาพพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีสุทิดา

เมื่อเวลา 16.32 น. ของวันที่ 1 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ ห้อง ว.ป.ร. พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ในการสถาปนาสมเด็จพระราชินี     ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อารักษ์อ่านประกาศสถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ...
1 พฤษภาคม 2019

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระราชินี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระราชินี ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว จึงมีพระราชโองการให้สถาปนา ...

Close Advertising