×

พระมหามงกุฎอิมพีเรียลสเตท (Imperial State Crown)

16 กันยายน 2022

ส่องความหรูหราของ ‘พระมหามงกุฎอิมพีเรียลสเตท’ สัญลักษณ์แห่งสถาบันกษัตริย์อังกฤษ

ในพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นสะดุดตามากที่สุด เห็นจะหนีไม่พ้นพระมหามงกุฎอิมพีเรียลสเตท (Imperial State Crown) ที่วางตั้งตระหง่านเหนือหีบพระบรมศพ โดยพระมหามงกุฎอิมพีเรียลสเตทนี้ เป็นหนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑ์แห่งสหราชอาณาจักร อันเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจอธิปไตยแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์   พระมหามงกุ...

Close Advertising