×

ผู้หญิงไทย

ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ-ดุสิต และประธานคณะกรรมการนโยบายสตรี พรรคพลังประชารัฐ
30 มกราคม 2021

ธณิกานต์ ทวงสิทธิ์ให้หญิงไทย ต้องได้รับการคัดกรองและรักษามะเร็งปากมดลูก-เต้านมฟรี หลังภาระค่าใช้จ่ายสูง

ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ-ดุสิต และประธานคณะกรรมการนโยบายสตรี พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้หญิงไทยจากภัยโรคมะเร็ง รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลอย่างถ้วนหน้า เพื่อให้ผู้หญิงทุกวัยสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประช...
ความไม่มั่นคงทางการเงิน หนึ่งข้อกังวลจากโควิด-19 ของผู้หญิงไทย [Advertorial]
23 ธันวาคม 2020

ความไม่มั่นคงทางการเงิน หนึ่งข้อกังวลจากโควิด-19 ของผู้หญิงไทย [Advertorial]

การระบาดของโควิด-19 นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างความเสียหายให้กับระบบทางเดินหายใจและปอดแล้ว วิกฤตในครั้งนี้ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายมิติโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความเครียดและวิตกกังวลตามมา   งานวิจัยจากกลุ่มแอกซ่าได้กล่าวถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อผู้หญิง ซึ่งส่งผลให้ผู...

X
Close Advertising