×

ความไม่มั่นคงทางการเงิน หนึ่งข้อกังวลจากโควิด-19 ของผู้หญิงไทย [Advertorial]

23.12.2020
  • LOADING...
ความไม่มั่นคงทางการเงิน หนึ่งข้อกังวลจากโควิด-19 ของผู้หญิงไทย [Advertorial]

การระบาดของโควิด-19 นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างความเสียหายให้กับระบบทางเดินหายใจและปอดแล้ว วิกฤตในครั้งนี้ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายมิติโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความเครียดและวิตกกังวลตามมา

 

งานวิจัยจากกลุ่มแอกซ่าได้กล่าวถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อผู้หญิง ซึ่งส่งผลให้ผู้หญิงหลายคนเกิดความวิตกกังวลถึงความเสี่ยงทางการเงินในอนาคต

 

โควิด-19 ทำให้ผู้หญิงไทยกว่า 70% รู้สึกมีความเสี่ยงทางการเงิน

จากการสำรวจออนไลน์จากกลุ่มแอกซ่าในประเด็น ‘ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อผู้หญิง’ ใน 8 ประเทศทั่วโลกคือ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน อังกฤษ เม็กซิโก ไนจีเรีย และไทย ของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ซึ่งผลสำรวจในครั้งนี้ได้สะท้อนถึงภาวะทางด้านจิตใจของผู้หญิงในแต่ละประเทศ

 

ในไทยได้มีการสำรวจกลุ่มผู้หญิงไทยจำนวน 1,000 คน ในช่วงอายุระหว่าง 18-55 ปี ทั่วประเทศ พบว่าผู้หญิงไทยกว่า 70% รู้สึกว่าตนมีความเสี่ยงทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านกำลังซื้อ และความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในภาวะความยากจน หรือความไม่แน่นอนทางการเงิน

ภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดเผยว่า “การสำรวจดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อประชากรทั้งด้านเศรษฐกิจและสภาวะของจิตใจที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ที่เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบ รวมถึงประเทศไทย โดยผู้หญิงไทยส่วนใหญ่สูญเสียรายได้ และมีกำลังซื้อลดลงในช่วงที่มีการแพร่ระบาดคิดเป็น 65% อีกทั้งยังต้องนำเงินเก็บสะสมมาใช้จ่าย คิดเป็น 59% โดยทุกวันนี้การระบาดของโรคยังคงทำให้ผู้หญิงต้องดิ้นรนกับปัญหาทางการเงิน รวมทั้งความเครียดและความเหนื่อยล้าจากชีวิตประจำวัน คิดเป็น 65%

 

 

นอกจากนั้นผู้หญิงไทยจำนวน 62% ตระหนักว่ามีความไม่มั่นคงในชีวิต ทั้งสุขภาพและการเงิน อีกทั้งได้รับความคุ้มครองไม่เพียงพอทั้งจากรัฐสวัสดิการและการจัดการส่วนบุคคล และที่สำคัญการระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้หญิงไทยกว่า 70% รู้สึกมีความเสี่ยงทางการเงิน กลัวว่าจะสูญเสียกำลังซื้อ รวมถึงการตกอยู่ในสภาวะความยากจน”

 

ผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นอีกว่า การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้หญิงไทย อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความเสี่ยงทางการเงินและการวางแผนทางการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใหม่ๆ หรือวิกฤตต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

 

ประกันชีวิต: ทางเลือกในการวางแผนการเงินและสุขภาพ

ดังนั้นการวางแผนทางการเงินที่ดีย่อมทำให้เราสามารถผ่านทุกวิกฤตได้อย่างราบรื่น และยังช่วยจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการวางแผนทางการเงินและสุขภาพ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละบุคคล

 

แบบประกันสุขภาพ ‘ไอเฮลท์ตี้’ จากกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ถือเป็นหนึ่งในแบบประกันสุขภาพที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุมทุกความต้องการ รวมทั้งให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยจากโควิด-19 ด้วยค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมถึง 100 ล้านบาท และบริการเพิ่มเติมอีกครบครัน ซึ่งจะช่วยคลายความกังวลทั้งด้านการเงินและด้านจิตใจ

 

หมายเหตุ

  • ข้อมูลผลการสำรวจจากกลุ่มแอกซ่า ภายใต้หัวข้อ ‘ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อผู้หญิง’
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

FYI

สำหรับผู้ที่สนใจแบบประกันชีวิตหรือสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ตัวแทนของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต หรือสำนักงานตัวแทนของบริษัท หรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.krungthai-axa.co.th 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising