×
395943

ผู้พิการ

11 กันยายน 2020

เพื่อไทยจี้รัฐบาลเร่งจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ชี้บริหารงบล้มเหลว ซ้ำเติมประชาชน

วันนี้ (11 กันยายน) พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส. กทม. เขตบึงกุ่ม-คันนายาว พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่เฟซบุ๊กของกรมบัญชีกลางออกประกาศเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยระบุว่างบประมาณที่จะนำมาจ่ายของเดือนกันยายน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องเลื่อนจ่ายไปก่อนว่า   กรณีที่เกิดขึ้นสะท้อนคว...
6 กันยายน 2020

แสดงละครใบ้เชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องแก้ รธน. ประเด็นการศึกษาของผู้พิการ

วันนี้ (6 กันยายน) ที่สกายวอล์ก สี่แยกปทุมวัน กลุ่มนักเคลื่อนไหวเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ Alliance for Inclusive Society Movement (Allism) ได้มีการนัดหมายเพื่อจัดกิจกรรมแสดงละครใบ้เชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของผู้พิการ   สำหรับข้อเรียกร้องมีรายละเอียดระบุว่า รัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 54 ว่าด...
29 พฤษภาคม 2020

เริ่มแล้ว เยียวยาผู้พิการ 1,000 บาท 2 ล้านคนทั่วประเทศ โดยไม่ต้องลงทะเบียน

วันนี้ (29  พฤษภาคม) เป็นวันแรกที่รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้พิการในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง สำหรับผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการกว่า 2 ล้านคนทั่วประเทศ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ ซึ่งพร้อมจ่ายเงินเยียวยาฯ โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   สำหรับการจ่ายเงินจะแบ่...
ช่วยเหลือโควิด-19 คนพิการ
24 เมษายน 2020

ผู้แทนสมาคมคนพิการฯ รวมตัวออก 5 ข้อเรียกร้องคลัง ชี้มาตรการช่วยเหลือโควิด-19 ไม่ทั่วถึง

วันนี้ (24 เมษายน) ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ผู้แทนสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย, ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, ผู้แทนสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย), ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือต่อกระทรวงการคลัง เรื่อง...
30 มีนาคม 2020

เคาะเงินช่วยเหลือผู้พิการกระทบโควิด-19 รายละ 1 พันบาท 2 ล้านคน พักหนี้ 1 ปี ลูกหนี้กองทุนส่งเสริมฯ

วันนี้ (30 มีนาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ประชุมมีความห่วงใยผู้พิการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีมติเห็นชอบ 4 มาตราการช่วยเหลือ คือ   1) ก...
28 มกราคม 2020

ครม. อนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยผู้พิการจาก 800 เป็น 1,000 บาทต่อเดือน

วันนี้ (28 มกราคม) คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเพิ่มเบี้ยผู้พิการจากปัจจุบัน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน เพราะจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคนพิการได้ และไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายทางการคลังเพิ่มมากขึ้นจนเกินไป สถานะทาง...
คนพิการในประเทศไทย
3 ธันวาคม 2019

สำรวจจำนวนคนพิการในประเทศไทยในวันคนพิการสากล 2019

เนื่องด้วยวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันคนพิการสากลโดยสหประชาชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติรับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ พร้อมสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ เฉลิมฉลองวันคนพิการสากลทุกปี เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างต่อเนื่อง   THE STANDARD รวบรวมข้อมูลสถาน...
วันคนพิการสากล
3 ธันวาคม 2019

3 ธันวาคม วันคนพิการสากล

3 ธันวาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันคนพิการสากลโดยสหประชาชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติรับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ (World Programme of Action Concerning Disabled Persons) พร้อมสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ เฉลิมฉลองวันคนพิการสากลทุกปี เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างต่อเนื่อง ...
Christian Lara
16 ตุลาคม 2019

จากขยะปรินเตอร์สู่แขนเทียมคนพิการ

นี่คือสิ่งท่ี คริสเตียน ลารา (Christian Lara) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ ReciclApp แอปฯ เรียกรถ Uber Recycling ประเทศชิลี ทำให้เกิดข้ึนและเป็นจริงได้ตามความตั้งใจของเขา คริสเตียนได้รับรางวัลผู้ประกอบการแห่งปีประเภท Smart City จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจชิลี (Corfo) และรัฐบาลประเทศชิลี และได้รับยกย่องให้เป็น App of the Month และ Application of the Moment จ...
สนามเด็กเล่นสำหรับเด็กพิการ
30 สิงหาคม 2019

เมื่อธนาคารเก่าถูกปรับโฉมให้กลายเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กพิการในกรุงเกียวโต

ลองคิดดูว่าจะดีสักแค่ไหน หากว่าเด็กทุกคนสามารถวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นได้อย่างเท่าเทียม ด้วยแนวคิดนี้จึงเกิดเป็นที่มาของสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กพิการที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเด็กทุกคน โดยการปรับเปลี่ยนอาคารเก่าแก่อายุกว่า 30 ปี ที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นธนาคารในกรุงเกียวโตให้กลายมาเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ เพื่อมอบประสบการณ์เด็กเล่นที่ใกล้เคียงกับสนามนอกบ้านมากที...