×

ประวัติศาสตร์การเมืองไทย

เลือกตั้ง
26 กุมภาพันธ์ 2022

26 กุมภาพันธ์ 2500 – เลือกตั้งสกปรกที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 เป็นการเลือกตั้งทั่วไปที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งหลังจากสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดตามวาระ ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 โดยรัฐบาลแปลก พิบูลสงคราม หรือจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ประกาศให้มีเลือกตั้งทั่วไป ในวันท...
สมาชิกวุฒิสภา
16 ธันวาคม 2021

ย้อนรอยที่มา ส.ว. ไทย หานัยทางการเมืองบนสูตรแต่งตั้ง เลือกตั้ง ปลาสองน้ำ และแต่งตั้ง (อีกที)

เดือนนี้เป็นเดือนแห่งวันรัฐธรรมนูญ และเมื่อเดือนก่อนเราก็เพิ่งได้เห็นความพยายามของกลุ่ม Re-solution ที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อ ‘ล้มวุฒิสภา’ หรือล่าสุดก็เพิ่งมีกลุ่มบุคคลยื่นรายชื่อในฐานะผู้ริเริ่มเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในการร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ทำให้สภาแห่งนี้อยู่ในความสนใจของประชาชน   อันที...
ม็อบนักศึกษา จาก 6 ตุลาคม 2519 ถึง 2563
7 ตุลาคม 2020

ชมคลิป: มองม็อบนักศึกษา จาก 6 ตุลาคม 2519 ถึง 2563 กับ กนกรัตน์ เลิศชูสกุล – THE STANDARD Daily 6 ตุลาคม 2563

THE STANDARD Daily 6 ตุลาคม 2563   มองความเคลื่อนไหวม็อบนักศึกษายุคใหม่กับ กนกรัตน์ เลิศชูสกุล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ลงพื้นที่สำรวจความคิดกับเยาวชนในขบวนการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดแบบใกล้ชิด ผ่านสายตาของผู้ศึกษาประวัติศาสตร์การต่อสู้ของขบวนการคนเดือนตุลาคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   สามารถ...

Close Advertising