×

ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์

โรงพยาบาลศิริราช ชูวิทย์
24 มีนาคม 2023

โรงพยาบาลศิริราช ขอคืนเงินบริจาค 3 ล้านบาทของชูวิทย์ ติดต่อให้มารับด่วน หลังมีข้อมูลเป็นเงินผิดกฎหมาย

วันนี้ (24 มีนาคม) ที่ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงชี้แจงประเด็นที่ ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ มอบเงินบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์ศิริร...

X
Close Advertising