×
461330

ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของกองทัพ (IO)

Facebook แจ้งว่าได้ลบบัญชีผู้ใช้
4 มีนาคม 2021

Facebook ลบ 185 บัญชีและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการ IO ของกองทัพไทย

Facebook แจ้งว่าได้ลบบัญชีผู้ใช้และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของกองทัพ (IO) ในไทยรวม 185 บัญชี ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดังกล่าวดำเนินการกับบัญชีผู้ใช้ที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพไทย   Facebook ชี้แจงวานนี้ (3 มีนาคม) ถึงการตัดสินใจดังกล่าวว่า แอ็กเคานต์ เพจ และกลุ่มที่ถูกลบนั้นมีความเกี่ยวข้องกับกองทั...