×

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

BTS หุ้น GRAND
11 เมษายน 2023

BTS เก็บหุ้น GRAND เพิ่ม รวมถือ 10.20% ขึ้นแท่นหุ้นใหญ่เบอร์ 2 ดันราคาหุ้นพุ่งเฉียด 5%

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือ BTS เข้าเก็บหุ้น GRAND เพิ่มอีก 0.54% รวมถือหุ้นเพิ่มเป็น 10.20% ขยับขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 2 หนุนราคาหุ้น GRAND พุ่ง 4.55%   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ของหุ้นของ บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเ...
บีทีเอส
22 มีนาคม 2023

‘บีทีเอส’ เข้าเก็บหุ้น GRAND เพิ่ม รวมถือ 5.01% ขึ้นแท่นหุ้นใหญ่เบอร์ 4 ดันราคาหุ้น BTS วิ่งกว่า 1%

สำนักงาน ก.ล.ต. รายงาน ‘บีทีเอส กรุ๊ปฯ’ เข้าเก็บหุ้น ‘แกรนด์ แอสเสท’ เพิ่มอีก 0.19% ขึ้นแท่นหุ้นใหญ่อันดับ 4 หนุนราคาหุ้น BTS วิ่งแรงกว่า 1% แต่ราคาหุ้น GRAND ร่วงเฉียด 5%   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยเป็นรายงานการได้มาซึ่งหุ้นของ บมจ.แก...

X
Close Advertising