×

บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) (MM)

MM กำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน หนุนราคาหุ้นพุ่งแรง
10 กันยายน 2019

MM กำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน หนุนราคาหุ้นพุ่งแรง

เกิดอะไรขึ้น: เย็นวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) (MM) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการบริหารได้กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 ถึง 24 มีนาคม 2563 หลังจากที่เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินภายใต้วงเงินสูงสุดไม่เ...