×

MM กำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน หนุนราคาหุ้นพุ่งแรง

10.09.2019
  • LOADING...
MM กำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน หนุนราคาหุ้นพุ่งแรง

เกิดอะไรขึ้น: เย็นวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) (MM) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการบริหารได้กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 ถึง 24 มีนาคม 2563 หลังจากที่เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินภายใต้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกิน 20 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 1.9% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

 

กระทบอย่างไร: วันนี้ (10 ก.ย.) ราคาหุ้น MM ช่วงเช้าปิดที่ 2.96 บาท เพิ่มขึ้นถึง 23.3% จากราคาปิดเมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ 2.40 บาท ด้วยปริมาณหุ้นหมุนเวียนสูงกว่า 1 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งภาวะปกติ MM จะมีมูลค่าการซื้อขายต่อวันในระดับหลักหมื่นถึงแสนบาทเท่านั้น

 

มุมมองระยะสั้น: การซื้อหุ้นคืนจะส่งผลบวกเชิงจิตวิทยาต่อราคาหุ้นระยะสั้น เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณจากผู้บริหารว่าราคาหุ้นของบริษัทถูกหรือต่ำกว่าพื้นฐานที่บริษัทประเมินไว้มากเกินไป อีกทั้งการซื้อหุ้นคืนยังเป็นการช่วยเสริมให้อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ เช่น กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS), อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE), เงินปันผลต่อหุ้น (DPS) ให้ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีต่อผู้ถือหุ้นมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกว่า 10 แห่ง ทำโครงการซื้อหุ้นคืนรวมเป็นจำนวนกว่า 1.7 พันล้านหุ้น และใช้เงินรวมกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท

 

มุมมองระยะยาว: SCBs มองว่าการซื้อหุ้นคืนจะช่วยหนุนให้ราคาหุ้นปรับขึ้นได้ในช่วงสั้นๆ เท่านั้น โดยปัจจัยขับเคลื่อนราคาหุ้นที่แท้จริงในระยะยาวยังคงต้องพิจารณาจากแนวโน้มหรือทิศทางผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่า ซึ่งในกรณีของมัดแมนพบว่าผลประกอบการตั้งแต่ปี 2559 ถึงไตรมาส 2 ของปี 2562 ยังประสบภาวะขาดทุนสุทธิมาโดยตลอด ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายว่าผลประกอบการของมัดแมนจะพลิกกลับมามีกำไรสุทธิได้เมื่อไร ซึ่งนั่นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนราคาหุ้นให้ปรับขึ้นได้อย่างยั่งยืนมากกว่าในระยะยาว

 

ข้อมูลพื้นฐาน: บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) (MM) ดำเนินธุรกิจโดยการเข้าลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งบริษัทที่ลงทุนประกอบธุรกิจหลักเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วยร้านภายใต้แฟรนไชส์ ได้แก่ Dunkin’ Donuts 301 สาขา, Au Bon Pain 77 สาขา, Baskin Robbins 36 สาขา และร้านภายใต้แบรนด์ตัวเอง ได้แก่ Greyhound Cafe, Another Hound Cafe, Kin+Hey Societe, Le Grand Véfour นอกจากนี้ MM ยังมีธุรกิจไลฟ์สไตล์ภายใต้แบรนด์ Greyhound Original ที่จำหน่ายเสื้อผ้าแบบมินิมัล และแบรนด์ Smileyhound ซึ่งจำหน่ายเสื้อผ้าลำลองที่มีสไตล์สนุกสนาน

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories