×

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

4 มีนาคม 2019

การบินไทยขาดทุนเพิ่ม 4.5 เท่า ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเกือบหมื่นล้านบาท ย้ำยังต้องการเครื่องบินชุดใหม่

สุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผลการประชุมบอร์ดการบินไทย เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เพื่อขออนุมัติให้โอนทุนสำรองตามกฎหมายเกือบ 2.7 พันล้านบาท และเงินสำรองที่เกิดจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้นจำนวนกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจกา...
29 ตุลาคม 2018

การบินไทยสรุปผลสอบเที่ยวบิน ซูริก-กรุงเทพฯ ระบุเป็นความบกพร่องของนักบิน-ผู้จัดการสถานี เตรียมลงโทษทางวินัย

จากกรณีที่เที่ยวบินการบินไทย TG 971 ซูริก-กรุงเทพฯ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เกิดความล่าช้ากว่า 2 ชั่วโมงครึ่ง เหตุเพราะนักบินไม่ยอมนำเครื่องขึ้น เนื่องจากปัญหาเรื่องการจัดสรรที่นั่งสำหรับคณะนักบินที่จะโดยสารกลับ ล่าสุด การบินไทยแถลงผลสอบสวนข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไข   โดย สุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มห...
22 ตุลาคม 2018

ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การบินไทย ชี้แจง นักบินไม่ผิด แต่ขาดจิตใต้สำนึก

จากกรณีคณะนักบินการบินไทย เที่ยวบิน TG 971 ซูริก-กรุงเทพฯ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ดีเลย์กว่า 2 ชั่วโมงครึ่ง ต้นเหตุเกิดจากนักบินไม่ยอมนำเครื่องขึ้น เพราะที่นั่งของคณะนักบินที่จะโดยสารกลับ (Deadhead pilot) ไม่ได้นั่งในชั้นธุรกิจ หรือ First Class ตามสิทธิ ปล่อยผู้โดยสารกว่า 300 คนนั่งรอ จนสุดท้ายผู้โดยสารสามี-ภรรยาคู่หนึ่งซึ่งได้จองที่นั่งชั้น Business...
22 ตุลาคม 2018

การบินไทยกับค่าใช้จ่ายพนักงานกว่า 17,000 ล้านบาท

การบินไทยกับค่าใช้จ่ายพนักงานกว่า 17,000 ล้านบาท จากผลประกอบการ 6 เดือน ตั้งแต่มกราคม - มิถุนายน 2561     ภาพประกอบ: Nisakorn R....
19 ตุลาคม 2018

นั่ง First Class ยังสะดุ้ง การบินไทยรับนักบินผิดจริง ไม่เป็นมืออาชีพ เรียกสอบสวนแล้ว

จากกรณีที่มีผู้โดยสารร้องเรียนความล่าช้าของเที่ยวบินที่ TG 971 เส้นทาง ซูริก-กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ทำให้การเดินทางล่าช้าไป 2 ชั่วโมง กระทบกับผู้โดยสารนับร้อยชีวิต โดยสาเหตุมาจากนักบินประจำเครื่อง (On Duty Pilot) จะไม่ยอมบิน นั่นคือไม่ทำหน้าที่ของตัวเอง ถ้านักบินที่จะโดยสาร (Deadhead Pilots) ไม่ได้ที่นั่งระดับ First Class ซึ่งเป็นไปตาม...

X
Close Advertising