×

บมจ.บีจีที คอร์ปอเรชั่น (BGT)

27 ธันวาคม 2022

ชมคลิป: รีวิวมาตรการกำกับ พบ หุ้น ‘BGT-JTS-TEAMG’ ติด T3 ในปี 2565 | Wealth Alert

ปี 2565 เป็นอีกหนึ่งปีที่กฎเกณฑ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ โดยเฉพาะหลังการปรับมาตรการกำกับการซื้อขายที่ถูกยกระดับให้เข้มข้นขึ้น พบหลักทรัพย์ที่เข้าสู่มาตรการระดับ 3 ทั้งสิ้น 3 บริษัท ได้แก่ บมจ.บีจีที คอร์ปอเรชั่น (BGT), บมจ.จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (JTS) และ บมจ.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) ติดตามรายล...
27 ธันวาคม 2022

รีวิว ‘มาตรการกำกับ’ ฉบับเข้มข้น พบ 3 หุ้น ‘BGT, JTS และ TEAMG’ เข้าระดับ 3 ในปีนี้

เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการลงทุนในปี 2565 ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ โดยเฉพาะมาตรการกำกับการซื้อขายที่ถูกยกระดับ โดยมีจุดมุ่งหวังว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล และช่วยลดความเสี่ยงผู้ลงทุน     มาตรการในแต่ละระดับมีระยะเวลาเริ่มต้นจนถึงวันสิ้นสุดครั้งละ 3 สัปดา...
หุ้น JTS-BGT
19 เมษายน 2022

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แขวน SP หุ้น JTS-BGT สั่งหยุดเทรด 1 วัน หลังเข้าเกณฑ์กำกับระดับ 3

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น ‘JTS’ และ ‘BGT’ เป็นเวลา 1 วันทำการ พร้อมเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย   ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขายกับหลักทรัพย์ บมจ.จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (JTS) และหลักทรัพย์ บมจ.บีจีที คอร์ปอเรชั่น (BGT) เป็นระดับ 3...

X
Close Advertising