×
Menu

น้ำมันปาล์ม

ข้อตกลงการค้าเสรี
5 สิงหาคม 2019

นักวิเคราะห์เตือน ผู้ประกอบการในไทยอาจย้ายฐานการผลิตไปเวียดนาม-สิงคโปร์มากขึ้น เหตุเจรจาข้อตกลงการค้ากับ EU ไม่คืบ

หลังสหภาพยุโรป (EU) ได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับสิงคโปร์และเวียดนามไปแล้ว ได้สร้างแรงกระตุ้นให้ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนเร่งทำข้อตกลงการค้าระดับทวิภาคีกับ EU ตามมา แต่ที่ผ่านมาการเจรจากับสหภาพยุโรปกลับมีอุปสรรคมากมาย   สำนักข่าว Nikkei รายงานว่า การเจรจาระหว่าง EU กับอินโดนีเซียประสบปัญหา เนื่องจาก EU ต้องการแบนการนำเข้าน้...