×

น้ำพุร้อนเค็ม

Klongtom Heritage
17 พฤษภาคม 2022

เปิดตัว ‘โครงการคลองท่อม เฮอริเทจ’ เมือง ‘น้ำพุร้อนเค็ม’ ความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลก ผนวกกับการแพทย์สมัยใหม่ กลายเป็น ‘Unmissable Opportunity’ สู่หมุดหมายด้านสุขภาพแห่งใหม่ของโลก [ADVERTORIAL]

ต่อให้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะไม่เกิดขึ้น ก็ยังมีหลายปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น ทั้งความเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง และกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable diseases (NCDs) ที่เกิดจากความเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ รับประทานอาหารไม่ดี ไม่ออกกำลังกาย และใช้ชีวิตท่ามกลางมลพิษและฝุ่น PM2.5 ไปจนถึงการก้าวเข้าสู่...

Close Advertising