×

นพณัฐ มีรักษา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21 มีนาคม 2024

ประมวลภาพพิจารณางบ 2567 หลังสภาเสียงข้างมากตัดงบกระทรวงทรัพย์ฯ 38 ล้าน

วันนี้ (21 มีนาคม) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงินงบประมาณ 3.48 ล้านล้านบาท ในวาระที่ 2 เรียงตามมาตรา ในการพิจารณามาตรา 17  ว่าด้วยงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 15,025,964,400 บาท    นพณัฐ มีรักษา ในฐานะกรรมาธิการเสีย...

X
Close Advertising