×

ธรรมชาติวิทยา

ชาร์ลส์ ดาร์วิน
2 ตุลาคม 2022

2 ตุลาคม 1836 – ชาร์ลส์ ดาร์วิน สิ้นสุดการเดินเรือสำรวจทางธรรมชาติวิทยานาน 5 ปี

ชาร์ลส์ ดาร์วิน นักธรรมชาติวิทยาได้เดินทางไปกับเรือสํารวจบีเกิลของรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งเดินทางไปสํารวจและทําแผนที่ของฝั่งของทะเลทวีปอเมริกาใต้   ตลอดการเดินทางไปกับเรือหลวงบีเกิลเป็นเวลาเกือบ 5 ปี (27 ธันวาคม ค.ศ. 1831 ถึง 2 ตุลาคม ค.ศ. 1836) ดาร์วินได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากมาย เขาได้แนวความคิดและการวิเคราะห์จากสิ่งท่ีได้พบเห็น รวมทั้งส...
ทฤษฎีวิวัฒนาการ มนุษย์ไม่ได้เกิดมาจากลิง แต่เราและลิงเป็นญาติกัน
9 กุมภาพันธ์ 2021

ทฤษฎีวิวัฒนาการ มนุษย์ไม่ได้เกิดมาจากลิง แต่เราและลิงเป็นญาติกัน

ตั้งแต่ ‘ชีววิทยา’ เริ่มแยกตัวออกมาจากธรรมชาติวิทยาและปรัชญาธรรมชาติเมื่อต้นศตวรรษที่ 19 และแขนงการศึกษาย่อยๆ ในกลุ่มวิชานี้เริ่มลงเสาเข็มก่อรากฐานขึ้น คงไม่มีแนวคิดพื้นฐานใดที่ส่งผลกระทบต่อชีววิทยาและสังคมมนุษย์ในวงกว้างได้เท่ากับ ‘วิวัฒนาการ’ แล้ว นอกจากนี้แนวคิดเรื่อง ‘วิวัฒนาการ’ ยังเป็นสิ่งที่มีผู้คนจำนวนมากเข้าใจผิด นับตั้งแต่ที่ ชาร์ลส์ ด...
24 กรกฎาคม 2017

ผลวิจัยชี้ การชมสารคดีธรรมชาติช่วยให้มีความสุขมากขึ้น BBC เลยปล่อยสารคดี 40 ชั่วโมงรวด!

     บีบีซี (BBC) ปล่อยสารคดีธรรมชาติให้ผู้คนได้รับความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่สร้างสรรค์โดยนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษชื่อดังอย่าง เดวิด แอทเทนเบอเรอห์ (David Attenborough) หลังสารคดีชิ้นนี้สิ้นสุดการออกอากาศไปตั้งแต่พฤศจิกายนที่ผ่านมา          สารคดีแพลเน็ต เอิร์ธ ทู (Planet Earth II) ความ...

Close Advertising