×

ที่ปรึกษาทางการเงิน

SCB Wealth Relationship Manager
4 สิงหาคม 2022

ชมคลิป: เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ ที่ปรึกษาทางการเงินแห่งอนาคต | THE STANDARD WEALTH

เปิดเบื้องหลังความสำเร็จของอาชีพแห่งอนาคตอย่าง Wealth Relationship Manager กับ ศลิษา หาญพานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Wealth Capability Development ธนาคารไทยพาณิชย์   “เราเชื่อว่าศักยภาพของ RM ไม่มีขีดจำกัด ที่ SCB Wealth Academy เพิ่มความแข็งแกร่ง เสริมหลักสูตรเทรนนิ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งด้านวิชาการและซอฟต์สกิล เพื่อให้ R...

Close Advertising