×

ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์

สำรวจอวกาศ
5 ตุลาคม 2023

สัมภาษณ์ทีมวิจัยไทย ทดสอบ ‘ไข่น้ำ’ ในสภาวะแรงโน้มถ่วงสูง สู่การเตรียมสำรวจอวกาศในอนาคต

ในสักวันหนึ่ง มนุษย์จะออกเดินทางไปตั้งถิ่นฐานสำรวจดวงจันทร์เป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น เช่นเดียวกับภารกิจสำรวจดาวอังคาร ก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ครั้งถัดไปของมนุษยชาติ   ปัจจุบันนี้ สถานีอวกาศนานาชาติมีการหมุนเวียนลูกเรืออยู่ทุกๆ 6 เดือน โดยโคจรอยู่ในวงโคจรต่ำรอบโลก และมีการขนส่งอาหาร เสบียง กับสิ่งของจำเป็นขึ้นไปเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเราจ...

X
Close Advertising