×

ตั้งฉายารัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

ฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีประจำปี 2563
28 ธันวาคม 2020

ฉายาสื่อทำเนียบฯ ปี 2563 รัฐบาล ‘VERY กู้’ ตู่ไม่รู้ล้ม-ป้อมไม่รู้โรย ยก “ไม่ออก แล้วผมทำผิดอะไรหรือ” วาทะแห่งปี

วันนี้ (28 ธันวาคม) ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีประจำปี 2563 ของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ที่ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อการทำงานรัฐบาลโดยปราศจากอคติ โดยมีมติตั้งฉายารัฐบาล รัฐมนตรี และวาทะแห่งปี ประจำปี 2563 ร่วมกันดังนี้   รัฐบาล: VERY ‘กู้’&n...
23 ธันวาคม 2019

สื่อทำเนียบให้ฉายา ‘รัฐเชียงกง’ ส่วนประยุทธ์ ‘อิเหนาเมาหมัด’ ธรรมนัสได้ ‘เทามนัส’

การตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีประจำปีของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อการทำงานของรัฐบาลจากประสบการณ์การทำงานที่ปรากฏต่อสื่อสาธารณะ โดยมิได้มีอคติหรือเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่ง ทั้งหมดเกิดจากมติส่วนรวมของสื่อมวลชน    แต่ด้วยประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ทางการเมื...
27 ธันวาคม 2018

สื่อทำเนียบงดตั้งฉายารัฐบาลปี 61 หวังปีหน้าได้สะท้อนฉายารัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลออกแถลงการณ์คำชี้แจง เรื่อง ตั้งฉายารัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำปี 2561 ตามที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลมีธรรมเนียมปฏิบัติในการตั้งฉายาของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีในช่วงปลายปี เพื่อสะท้อนการทำงานของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในรอบปี อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลปัจจุบันจะบริหารราชการแผ่นดินมานา...

X
Close Advertising