×

ดัชนีการพัฒนามนุษย์

ความเหลื่อมล้ำ
23 พฤษภาคม 2024

เร่งรัดให้ไทยปลดล็อกกับดักโลกที่แบ่งขั้ว และวางแนวทางความร่วมมือใหม่ เพื่อเร่งการพัฒนามนุษย์ หยุดความเหลื่อมล้ำในไทย

การพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นบนโลกได้อย่างไร ในเมื่อหลังการแพร่ระบาดของโควิด ช่องว่างระหว่างประเทศร่ำรวยและประเทศยากจนกลับยิ่งขยายวงกว้าง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศยิ่งเพิ่มทวีคูณ   ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่า ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) จะเพิ่มสูงขึ้นในปี 2566 จนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ความเหลื่อมล...
ดัชนีการพัฒนามนุษย์
21 พฤศจิกายน 2023

UNDP เร่งรัดให้มุ่งสู่ทิศทางใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามนุษย์ในประเทศไทย ท่ามกลางความผันผวนของโลก

การพัฒนามนุษย์จะยั่งยืนได้อย่างไร เมื่อผู้คนที่ร่ำรวยที่สุดเพียงร้อยละ 1 ของประชากรมีความมั่งคั่งมากกว่าประชาชนร้อยละ 20 ซึ่งมีรายได้น้อยที่สุดถึง 2,500 เท่า   ถึงแม้ว่าการพัฒนามนุษย์ในภาพรวมของประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าไปมาก แต่ผู้คนกลับยังไม่ได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกัน ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI...
ศศินทร์
14 กันยายน 2022

ศศินทร์ เผยรายงาน ‘ดัชนีความก้าวหน้าทางสังคมระดับจังหวัด’ เครื่องมือวัดผลสู่แนวทางการยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน [ADVERTORIAL]

เพราะการพัฒนาคนคือหัวใจของการพัฒนาประเทศ การกำหนดนโยบายและจัดทำโครงการต่างๆ ที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในประเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญ ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าทางสังคมเป็นพื้นฐานของความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงของประเทศ แต่ปัจจุบันการวัดความเจริญและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยตัวชี้วัด GDP ไม่สามารถอธิบายผลความก...
13 กันยายน 2022

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ 2021/2022: ไทยอยู่ ‘กลุ่มพัฒนาสูงมาก’ ครั้งแรก

จากรายงานดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) 2021/2022 โดย UNDP ที่สำรวจ จัดเก็บข้อมูล และจัดอันดับประเทศและดินแดนในประชาคมโลกกว่า 191 แห่งทั่วโลก ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอายุขัยเฉลี่ย ระยะเวลาที่ใช้ในระบบการศึกษา หรือแม้แต่รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัว (GNI per capita) ซึ่งสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์สูงที่สุดในครั้งนี...


X
Close Advertising