×

จอมพล ถนอม

รัฐประหาร พล.อ. ประยุทธ์ หัวหน้าคณะรัฐประหารที่เป็นนายกฯ นานกว่า จอมพล สฤษดิ์ ใกล้ทาบสถิติจอมพล ป. และจอมพล ถนอม
21 พฤษภาคม 2021

7 ปี คสช. รัฐประหาร พล.อ. ประยุทธ์ หัวหน้าคณะรัฐประหารที่เป็นนายกฯ นานกว่า จอมพล สฤษดิ์ ใกล้ทาบสถิติจอมพล ป. และจอมพล ถนอม

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ล้มรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และหัวหน้าคณะรัฐประหารที่ชื่อ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี   24 สิงหาคม 2557 ประกาศราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของไทย    พล.อ...

X
Close Advertising