×

คำขวัญวันครู

16 มกราคม 2020

นายกฯ มอบคำขวัญวันครู ปี 2563 “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

วันครูแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี และในทุกปีจะมีการจัดงานวันครู ซึ่งเริ่มมีครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 โดยในปีนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญวันครู เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ไว้ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”   สำหรับการจัดงานวันครูในปีนี้กำหนดหัวข้อแก่นสาระว่า “โลกก้า...
24 ธันวาคม 2018

นายกฯ มอบคำขวัญวันครู ปี 2562 “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี”

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี” สำหรับวันครูแห่งชาติตามปฏิทินราชการกำหนดให้ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี     พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์...