×

นายกฯ มอบคำขวัญวันครู ปี 2563 “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

16.01.2020
  • LOADING...

วันครูแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี และในทุกปีจะมีการจัดงานวันครู ซึ่งเริ่มมีครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 โดยในปีนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญวันครู เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ไว้ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

 

สำหรับการจัดงานวันครูในปีนี้กำหนดหัวข้อแก่นสาระว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์ คุณภาพเด็กไทย” โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานวันครู และคารวะครูสมัยเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ได้แก่ ครูวีระ เดชพันธ์ 

 

นอกจากนายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันครู แล้วยังได้มอบสารวันครู เพื่อส่งความระลึกถึง และความปรารถนาดีไปยังครู และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศ ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติด้วย

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories