×

ความสัมพันธ์ทางการทูต

17 ตุลาคม 2017

เรื่องราวของ ‘รัชกาลที่ 9’ บนหน้าสื่อต่างประเทศ

     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ด้วยพระราชจริยวัตรที่งดงามและพระอัจฉริยภาพทางด้านต่างๆ ที่เป็นเลิศ โดยเฉพาะด้านการต่างประเทศ จึงทำให้พระองค์ได้รับสมญานามว่าเป็น ‘พระมหากษัตริย์นักการทูต’ อย่างแท้จริง      ตลอดรัชสมัยของพระองค์ได้เสด็จฯ เยือนปร...

X
Close Advertising