×

ความรุนแรงในสถานศึกษา

การกลั่นแกล้งในโรงเรียน
1 มิถุนายน 2021

จีนเผยคดี ‘กลั่นแกล้งในโรงเรียน’ ลดลงระหว่างปี 2017-2020

วันนี้ (1 มิถุนายน) สำนักงานอัยการประชาชนสูงสุด (SPP) ของจีนระบุว่า จำนวนการจับกุมและการดำเนินคดีทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งในโรงเรียนและความรุนแรงในสถานศึกษา ลดลงอย่างมีนัยสำคัญระหว่างปี 2017-2020 เนื่องจากความพยายามด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาของจีน SPP ออกสมุดปกขาวฉบับหนึ่งว่าด้วยงานอัยการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ซึ่งระบุว่าหน่วยงานอัย...
กรมสุขภาพจิตแนะ ผู้ปกครองสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้บุตรหลาน หลังพบข้อกังวลความรุนแรงในสถานศึกษา สุขภาพจิต
5 ตุลาคม 2020

กรมสุขภาพจิตแนะ ผู้ปกครองสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้บุตรหลาน หลังพบข้อกังวลความรุนแรงในสถานศึกษา

วันนี้ (5 ตุลาคม) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงข้อวิตกกังวลของประชาชนที่มีถึงกรณีความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยเฉพาะความรุนแรงที่มีต่อเด็กเล็ก ซึ่งจากกรณีดังกล่าว ทำให้ผู้ปกครองหลายท่านอาจเกิดความกลัวและกังวลใจว่า บุตรหลานของตนเองอาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงเช่นเดียวกัน โดยในขณะนี้กรมสุขภาพจิตได้ทำงานประสานกับ...

Close Advertising