×

คลินิกปฐมภูมิ

12 มีนาคม 2024

ชลน่านยอมรับระบบส่งตัวมีปัญหา อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสิทธิ 30 บาท เผยระบบใหม่ไม่ใช้ใบส่งตัวแล้ว

วันนี้ (12 มีนาคม) ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความเดือดร้อนของประชาชนหลังมีการปรับเปลี่ยนระบบให้ผู้ป่วยไปรักษาที่คลินิกปฐมภูมิก่อนทุกครั้ง และต้องนำประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเดิมไปมอบให้กับทางคลินิกปฐมภูมิด้วย เพื่อพิจารณาส่งต่อว่าตามระเบียบเดิมจะต้องมีใบส่งตัว ซึ่งตามระบบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห...

X
Close Advertising