×

คนไทย

‘วัคซีนเพื่อคนไทย’
15 ธันวาคม 2020

‘วัคซีนเพื่อคนไทย’

ความสำเร็จครั้งใหญ่ของคนไทย โครงการ ‘วัคซีนเพื่อคนไทย’ รอเพียงคนไทย 1 ล้านคน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุนวิจัยผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 ให้เกิดขึ้นจริง   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีเปิดโครงการ ‘วัคซีนเพื่อคนไทย’ ของมูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรซ์ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับบริจาคทุนวิจัย 500 บาท จากคนไทย 1 ล้านคน เร่งผลิตวัคซีนโควิด-19 จา...
27 พฤศจิกายน 2020

ชวนตระหนักรู้ผลกระทบวัฒนธรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านละครประเด็นศึกษา ‘Smashed วัยใสไกลแอลกอฮอล์’ หยุดยั้งการเกิดใหม่ของนักดื่มวัยใส [Advertorial]

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เผยข้อมูลว่า 8 ใน 10 ของคนไทยเคยได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มแอลกอฮอล์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การก่อคดีอาชญากรรม การคุกคามทางเพศ และในกลุ่มของครอบครัวที่มีผู้ติดเหล้าจะได้รับผลกระทบมากที่สุด   ถึงแม้ผู้กระทำจะเป็นผู้ใหญ่ แต่เยาวชนไม่น้อยคือผู้ได้รับผลกระทบ และถ้าไล่เรียงย้อนกลับไปถึงต้นตอที่ลึกลงกว่านั้น ผู้ใหญ่ที่...

Close Advertising